Att förlora en hund

TILL DIG,, DU HUND SOM VARIT ÄLSKAD OCH NU LÄMNAT DIN ÄGARE.. DU ÄR SAKNAD. DET ÄR TILL ER VI UPPRÄTTAT DENNA HEMSIDAN. Denna sorgen kan vara förödande och psykologer pratar om att jämställa denna förlust med att förlora ett barn, vilket är det tyngsta man kan bära. Detta utan att förmänskliga hunden. En älskad och saknad livskamrat

Denna hemsidan har kommit till för att beskriva, förklara och kanske hjälpa i den tunga sorg det innebär att mista sin hund.  Även att informera de som inte förstår hur detta är. Vi som förlorat vår hund behöver just det . Respekt Under fliken  " Hundarn vi saknar hedrar vi de bortgågna hundarna med namn,foto och ägarens namn/ text, Vi tänder ett ljus för dessa.

                        /levandeljus.jpg

Vi finns nu på Facebook. Sök Himlenshundar

Önskar du få din hund publicerad under fliken  " Hundarna vi saknar " är du varmt välkommen att maila oss.( mailadress i sidofältet) Skriv det du vill berätta om din saknade hund och skicka gärna med ett foto

 

/tasssar-i-himlen.jpg

Vi talar för hundarna och hundägarna och deras sorg och även glädje

Denna hemsida startades 12 augusti 2018. Vi har själva mist hundar flera gånger och vi har dessutom sett behovet av stöd och hjälp efter en hund gått bort. Detta är huvudorsaken till att vi startade. Det är inte alltid det finns hjälp att få. Enstaka Veterinärer men vi hundägare är ofta lämnade till att söka hjälp genom egen kraft, vilket ofta inte finns.  

Himlenshundar för nu en offentlig diskussion med försäkringsbolag och de större Veterinärklinikerna ang stöd och hjälp till hundägaren efter en älskad hund gått bort. Vi anser att det skall finnas en specialiserad terapeut eller dyl att kostnadsfritt få stöd av samt att alla försäkringsbolag skall ersätta kostnader i samband med en hund går bort, Så är inte fallet idag och detta kritiserar vi. Vi kommer att offentliggöra alla dessa svar dels här och dels inom media. Vi arbetar också för att de som vill skall kunna gå med sin hund eller efter en hund gått bort till Svenska kyrkan. Dessa diskussioner pågår just nu. Det finns t e x Gudstjänster för hundar redan

" DET FINNS EN KRAFT MÄKTIG ATT LIV ÅT LIVET GE OCH DENNA KRAFT FINNS HOS HUNDARNA" Och då blir sorgen totalt förlamande

  Att förlora sin hund sin livskamrat är en av de största sorger vi kan genomgå. Psykologer har jämfört detta med att förlora ett barn. Inte alla förstår detta. Det har vi alla hundägare mött då vi förlorat vår älskade hund. Vi kan inte kräva att andra förstår , men vi kan kräva respekt i vår enormt djupa sorg- Vi har varandra här på denna sidan och vi som tog initiativet kommer att fortsätta jobba för att vi ska få det stöd och hjälp vi absolut behöver då vår hund gått bort. Hoppas just du finner något här som kan hålla din hand och torka dina tårar.. En tass i din hand från oss du vackra omsorgsfulla hundägare. Vill du få din hund publicerad under " Hundarna vi saknar " eller fråga oss om något eller berätta om din hund etc ; Välkommen att kontakta oss via mail. Kontakt uppgifter under respektive flik för detta. Välkommen

                       /ljusihander.jpg

 

Den är helt nyöppnad 12 augusti och vi bygger på hela tiden. Ni är varmat välkomna att maila oss. Vi kommer eventuellt inom kort att öppna en Jourtelefon för dessa behövande hundägare då detta saknas i samhället och även undersöka varför det inte finns då det finns ett akut behov av detta 

Sorgen delas in i olika faser : Chockfasen som kan pågå en kort stund upp till flera veckor och ibland längre. Reaktions och bearbetningsfasen: Börjar då man inser vad som skett, men inte varför, en s k blockering. Hela kroppen påverkas och man kan bli helt utmattad både fysiskt och psykiskt.Nyorienterinsfasen : Att skiljas är att dö en smula men man börjar minska på sökandet, eventuell vrede eller skuldkänslor.

Undersökningar visar att den smärtsammaste förlust som kan drabba en människa. den förlust som är allra tyngst att bära och att arbeta sige igenom, är att mista ett barn. Hundar och barn är givetvis olika men det finns trots det vissa likheter. Den största likheten är nog vårt förhållningsätt . Det finns många väldigt många  som med tiden som vårdar och älskar sin hund med liknande engagemang och kärlek som de en gång älskat sitt barn eller skulle kunna älska ett barn, men det betyder naturligtvis inte att de behandlar hunden som en männniska. De har helt enkelt bara älskat. för hundägaren är det inget mysterium att kärleken kan uppenbaras i olika skepnader, För dessa människor kan denna förlusten  vara mycket grym och skoningslös och svår att uthärda. De har en intensiv sorgeperiod framför sig och de har rätt att begära omtanke och förståelse. " Detta och mycket mer  skriver Micki Gustavsson Leg Psykolog som specialiserat sig på relationen mellan hund och människa. " - Hon säger : ta sorgen för vad den är , en smärtsam period för människor som vågat älska sin hund med hela sitt hjärta

Du älskade hund som kan tänka och känna precis som oss människor : Du ger precis allt det, Lycka. Kärlek  Glädje Hopp. TACK FÖR ATT DU FINNS, 

/4stenar.jpg

 

 

 

                   

 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)